Hvad vil du søge efter?

Blog

Datadrevne rejser har brug for datakyndige medarbejdere

4 september, 2020

“I 2023 vil evnen til at læse, forstå, oprette og kommunikere baseret på data, være en uforbeholden og nødvendig egenskab til at skabe forretningsværdi, som det fremgår af det faktum, at over 80% af data- og analysestrategier og ændringsstyringsprogrammer indeholder denne evne.” Gartner

I en datadreven virksomhed stilles data, fakta og indsigt til rådighed for alle i hele organisationen, og er en naturlig del af virksomhedskulturen uanset niveau.

Så hvad har dette at gøre med evnen til at læse, forstå, oprette og kommunikere baseret på data?

Lad os sige, at I er en datarig virksomhed, og at I har taget en strategisk beslutning om at fremme jeres digitale rejse. Hvis I er som de fleste virksomheder, starter I med et lille og begrænset pilotprojekt, og fra denne første læringsoplevelse fortsætter I jeres rejse og modnes. Men snart vil I opdage, at I har et stort problem. Læs mere om den datadrevne og digitale rejse på Pedab.dk.

I vil indse, at for få medarbejdere i din organisation ved, hvordan de bruger og fortolker data. Medarbejderne er usikre på, hvordan de kan drage konklusioner, og mangler evnen til at stille de rigtige spørgsmål. Det betyder, at det er på høje tid at investere i at øge medarbejdernes såkaldte “datakendskab” – det vil sige evnen til at læse, forstå, skabe og kommunikere baseret på data.

Datakendskab lyder måske … lidt trist … Men vær sikker på, jeg taler ikke om at lære hele organisationer, hvordan man opretter matematiske formler og bygger statistiske modeller. Det, jeg taler om, handler om den menneskelige nysgerrighed, som vi alle har. Vi opfordrer medarbejdere på alle niveauer til at tænke over, hvad data betyder, og dertil diskutere, eksperimentere og teste, hvordan data kan bruges.

Ledere bør støtte og tilskynde sig eksperimenter med og brug af nye analytiske værktøjer, modeller og teknikker – hvilket muliggør mere indsigt og flere tjenester …”Deloitte

Alle skal have en generel evne til at stille de rigtige spørgsmål og forstå, hvilke data der er relevante.

“Transformer virksomhedskulturen ved at prioritere datadrevet orientering,” siger Gartner. Og dette skal omfatte de fleste – hvis ikke alle medarbejdere – da computerfærdigheder bliver vigtige for næsten enhver rolle i enhver organisation – ikke kun for forretningsanalytikere og dataloger. Igen, alle behøver ikke at være i stand til, at teste hypoteser ved hjælp af A / B-test eller validere data, men en generel evne til at stille de rigtige spørgsmål og forstå, hvilke data der er relevante, vil bidrage væsentligt til virksomhedens transformationsrejse. I en Forrester-blog skriver Jennifer Belissent:

“Da brugen af ​​data i beslutningsprocessen stadig er under 50%, er det virkelig tid til at hæve nivauet, for os der promoverer datakendskab.”

Over tid vil organisationen vænne sig til at bruge data, når de træffer vigtige beslutninger. Og ikke kun vil medarbejdere lede efter data (som understøtter eller modsiger noget), de vil også være dygtige nok til at se dataene i stedet for at acceptere dem uden yderligere omtanke. Josh Bersin og Marc Zao-Sanders skriver:

“Da AI bliver en mere kritisk del af forretningen, har alle medarbejdere et voksende behov for at forstå, hvordan de skal udfordre resultaterne af algoritmerne og ikke kun antage, at systemets anbefalinger og beslutninger altid er korrekte.”

Jeg er overbevist om, at ved at udnytte den menneskelige nysgerrighed, som vi hver især har, og øge datakendskabet, kan der opnås store gevinster inden for innovation, demokratisering på arbejdspladsen og berigelse af kundeoplevelsen.