Hvad vil du søge efter?

Blog

Hvad er Cyber Security?

6 oktober, 2020

Cybersikkerhed handler om at beskytte dine data mod cyberangreb. Al data skal opbevares sikkert og transmitteres over netværk mellem flere mulige lagringssteder, uden at oplysninger mistes, læses, kopieres eller ændres af uautoriserede personer.

Cybersikkerhed kan bruges gennem en række teknologier og teknikker, herunder administrativ kontrol, fysisk sikkerhed, logiske kontroller, organisatoriske standarder og andre teknikker, der begrænser adgangen til uautoriserede eller ondsindede brugere og processer. Datasikkerhed er ikke alt hvad du behøver for it-sikkerhed, men er en måde at evaluere og reducere risikoen forbundet med datalagring på.
  
Det beskæftiger sig derfor med at beskytte data mod uautoriseret adgang, sikre at ingen data går tabt og forhindre uautoriserede personer i at kende eller være i stand til at ændre data. Som fagområde er datasikkerhed knyttet til fortrolighed, integritet og tilgængelighed: at information og informationssystemer kun er tilgængelige for dem, der har adgang, at de er korrekte, gyldige og komplette og er tilgængelige inden for tilgængelighedskravene.
  
Hvorfor er cybersikkerhed vigtig?
Det er ikke længere et spørgsmål om, men snarere hvornår en virksomhed udsættes for en cyberangreb. Virksomheder, store og små, bliver mere og mere afhængige af it-systemer, der i stigende grad håndterer kritisk information. Det er derfor vigtigt at tage alle mulige forholdsregler for at opbevare disse data og ikke læses eller ændres af uautoriserede personer.
  
Digitalisering har ført til store kvalifikationshuller i virksomheders it-sikkerhed, og der er behov for mere opmærksomhed nu. Meget få mennesker er klar over, hvor sårbar din virksomhed faktisk er. Din virksomhed kan miste meget ved at blive hacket, både med hensyn til penge og mistet forretning.
  
Hvad kan du gøre?
Sammen med vores Tussa IKT i Norge har Pedab udviklet en unik sikkerhedstjeneste, Pedab MSS. Denne løsning overvåger kundens infrastruktur og registrerer uregelmæssigheder i logfiler og datatrafik. Systemet identificerer reelle trusler og forsømmer falske alarmer. Vores sikkerhedsanalytikere tager sig af de virkelige trusler, rapporterer og rydder op med Tussas medarbejdere.
 
“Det er længe siden, at firewalls og spamfiltre gav sikkerhed mod dataangreb. Dagens trusselbillede handler om helt andre ting, og vi har taget den konsekvens af.” Norodd Dyrhovden, salgs- og produktchef hos Tussa IKT
 
Kernen i denne løsning er Tussas nye datacentre – et moderne, miljøvenligt anlæg, der blev afsluttet i 2015.