Hvad vil du søge efter?

white decorative stripes white decorative stripes
Hvad vi laver

Data & Analytics

Driv din datadrevne rejse fremad

HVORDAN VI SKABER VÆRDI

Datadrevne organisationer er mere profitable og genererer mere vækst, når de gør brug af de store mængder data, de er i besiddelse af. Succesfulde organisationer har en praktisk tilgang til det at være datadrevet, og foretager aktivt handlinger i form af at identificere nøgleområder og lavt-hængende frugter, der kan skabe konkrete fremskridt for virksomheden.

Der findes ikke en definition på en datadrevet organisation, men en datadrevet organisation har typisk kapacitet til at finde ny værdi og indsigter i data og samtidig bidrage med handlingsorienteret, tilpasset viden til organisationen. Det tager tid at blive datadrevet, og ved at indarbejde, det at være en datadrevet organisation i din vision, er det klart for alle, hvad din organisations destination er.

Vores Data & Analytics-team hjælper med at drive din datadrevne rejse fremad – en rejse, hvor fakta og indsigt fremmer innovation, beslutningsprocesser og kultur. Vi udforsker, bygger og tager løsninger til markedet for organisationer, der har data som de vil bringe i spil, og bruge til at analysere en del af deres forretningsstrategi.

Data & analytics

HVAD VI TILBYDER

Pedabs Data & Analytics-team driver din datadrevne rejse fremad på tre områder:

 

white decorative stripes white decorative stripes

"Vores anbefaling er at identificere et nøgleområde og komme i gang med en simpel taktisk use case. Med det første projekt får du synlighed, erfaring og energi til at fortsætte."

Kim Nielsen, Director, Data & Analytics, Pedab Group

Hvorfor vi driver den datadrevne rejse fremad

Vores løfte til kunderne bygger på en vision om progression og forbedringer for organisationer, der har gjort data og analyse til en del af forretningsstrategien. Brug af data vil ændre organisationer, og det er denne indsigt, der inspirerer og engagerer os i at gøre en forskel.

Der er tre områder, hvor vi ser en betydelig indflydelse fra brug af data, hvor vi mener, at værdien går langt ud over, at datadrevne organisationer også klarer sig bedre økonomisk.

MERE INNOVATIV

Mange datadrevne organisationer har en mere nysgerrig virksomhedskultur end traditionelle organisationer. Med nysgerrighed følger en mulighed for at søge efter information og generere flere alternativer, dele information mere åbent og lytte mere omhyggeligt.

DEMOKRATI

Medlemmer af organisationen har øjeblikkelig adgang til information, der giver dem mulighed for at læse, arbejde, analysere og argumentere med data. Medarbejderne i en datadrevet organisation har større viden, og de kan også forvente, at processer som idégenerering, projektevaluering og beslutningstagning er baseret på fakta og indsigt.

BEDRE KUNDEOPLEVELSE

Digitale teknologier gør det muligt for datadrevne organisationer at give bedre kundeoplevelser uden de store omkostninger. Dette inkluderer at skabe skræddersyede, personaliserede og proaktive oplevelser for den enkelte person. Organisationer, der lykkes med dette, opnår loyale og mere rentable kundeforhold.

white decorative stripes white decorative stripes

Kom igang nu!

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig med at bringe dine data i spil!

Kontakt