Hvad vil du søge efter?

Blog

3 centrale resultat-skabere på dataområdet

12 marts, 2019

3 centrale resultat-skabere på dataområdet

Hvis man er af den overbevisning, at data bliver et helt centralt omdrejningspunkt for konkurrencekraften, vil fremtidens vindere og tabere ikke være opdelt mellem dem, der bruger data og dem, der ikke bruger data – men snarere imellem dem, der gør det godt og dem, der gør det mindre godt.

3 centrale resultat-skabere indenfor brug af data

1. Skab fælles sprog og datagrundlag omkring arbejdet med data
64 % har ikke et tilstrækkeligt fælles datagrundlag at arbejde med på tværs af organisationen. Nogle af de mest unikke og potentielt mest værdiskabende datadrevne forretningsmæssige svar bliver således aldrig identificeret og bearbejdet – da de forbliver ”gemt væk” i diverse forskelligartede dataformater og kilder på tværs af organisationen.

2. Udnyt allerede eksisterende data
Det er ofte et tegn på manglende processuel og faglig kompetence samt erfaring når store mængder eksisterende data ikke anvendes aktivt. Således bruger 60% af de adspurgte virksomheder eksempelvis ikke aktivt deres indsamlede kunde- og brugeradfærdsdata.

3. Tænk stort, start småt og skalér hurtigt.
Casestudierne bag DataForBusiness forskningen viser tydeligt, at når projektledere og indkøbere af dataprojekter mestrer processer som Design Thinking, DataLabs, SCRUM, og DevOps, vinder projekterne forankring og forståelse i organisationen – og i sidste ende skaber det tilsigtede forretningsmæssige afkast.
Flere og flere nikker genkendende til, at der stilles øgede krav til agilitet og høj eksekveringshastighed i forbindelse med den digitale transformations agenda. Og det er netop nu, virksomhederne skal drage fordel af, at disse agile og iterative procesforløb, der i langt højere grad end tidligere, nu også understøttes af nye forretningsmodeller hos udbydere af den teknologi og de rådgivningskompetencer der er til rådighed for at hjælpe virksomhederne på vej.

 

Prøv vores self-assessment tool

– og se hvor langt din virksomhed er i forhold til brug af data

 

Pedab & DataForBusiness: Derfor skal du tage fat i os!

Vores primære formål med at engagere os i DataForBusiness er, at hjælpe vores kunder og partnere til at skabe “digital konkurrenceevne”. Du er altid velkommen til at tage udfylde undersøgelsen selv, men tag endelig fat I os, hvis du har brug for support:

  • Vi kan guide dig igennem spørgeskemaet.
  • Vi kan analysere på outcome.
  • Vi kan rådgive i forhold til, hvilke actions du bør tage.
  • Vi kan udarbejde en konkret handlingsplan.
  • Vi kan samle det rette team af teknologileverandører og partnere.

 

Hvis du har spørgsmål eller hvis vi skal mødes og tage en snak om, hvilke muligheder det digitale værktøj kan give din virksomhed, så kontakt en af os nedenfor.

Cloud: Lars Bell, lars.bell@pedab.com / 2333 7189

Security: Alexander Palmgren, alexander.palmgren@pedab.com / 5077 0162

AI/Analytics: Carsten Brock, carsten.brock@pedab.com / 5077 0166

IoT: Jens von Arenstorff,  jens.arenstorff@pedab.dk / 3136 0069

Blockchain: Jens von Arenstorff,  jens.arenstorff@pedab.dk / 3136 0069

 

Hvad er DataForBusiness? DataForBusiness har et overordnet mål om at styrke dansk erhvervsliv. Det er et initiativ skabt af forskere, erhvervsinteresser, virksomheder og certificerede rådgivere med det formål at forbedre danske virksomheders konkurrencevne via datadrevet vækst. Dansk Industri, CBS, Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet er blandt de bærende kræfter i initiativet. De har bl.a. drevet forskningen og bidrager med troværdighed og transparens. Networked Business Initiative bygger broen mellem forskning og praksis og omsætter forskningen til dialog, måling og benchmarking.

IBM har teknologien og løsningerne til at understøtte digital transformation og optimal udnyttelse af data. Blandt andet kan kunstig intelligens som IBM Watson skabe indsigt i både strukturede og ustrukturede data. Vil I i gang kan IBM også tilbyde et garage forløb, hvor al snakken om data kan blive til konkrete ideer.