Hvad vil du søge efter?

Blog

Amaras lov

6 november, 2019

Amaras lov

Amaras lov fra begyndelsen af ​​70’erne fastslår, at vi har en tendens til at overvurdere effekten af ​​en ny teknologi på kort sigt og undervurdere effekten på lang sigt. Bare spørg Nokia, Kodak og Blockbuster, avis-trykkerierne, kassemedarbejderne i bankerne, postarbejderne, og telefonbogsproducenterne, der alle så deres værdikæder blive komprimerede, forandrede og transformeret af software. Samme ting begynder at ske med centrale værdikæder inden for bank, betalinger, pension og forsikring, der langsomt, men sikkert udvikler sig til et rent software play drevet af fremkomsten af ​​”programmerbare penge” (blockchain), kunstig intelligens (AI), Internet of Things og BigData. Dette betyder også, at vi vil se nye infrastrukturer blive bygget til at servicere denne udvikling, som kommer til at stille betydelige krav til hardware, infrastruktur, sikkerhed og drift, og som derfor vil medføre nye betydelige million investeringer i Danmark.

”Penge” er mediet for stort set al udveksling af arbejdskraft, tjenester og varer, penge og er den vigtigste proxy for “energi” – og er derfor helt fundamental i enhver form for transaktion. Prøv på den baggrund at overveje konsekvenserne af følgende udsagn:

”Det er bevist at penge kan digitaliseres og blive programmerbare, og at ”trust, transfer and settlement” kan leveres direkte af internettet og i en decentraliseret form”.

Dette er en kolossal forandringsagent, som griber ind i stort set alle økonomiske samfundsforhold, og som vi bør begynde at indtænke i måden, vi driver virksomhed på.  Vi er et meget interessant sted på kurven – tæt på krydset, hvor tingene begynder at manifestere sig i virkeligheden. Det, vi ser, er, at supertrends som kunstig intelligens (AI), Internet of Things (IoT), BigData og Blockchain konvergerer … og derved opstår noget helt nyt – noget som vi ikke har set før, og som vi derfor heller ikke rigtigt har noget at sammenligne med.

Alle virksomhedsledelser bør etablere en minimumsviden om disse supertrends, og Pedab bidrager gerne til dette. Ring til Pedabs Mariana Skeel (60330655), hvis du vil vide mere herom.