Hvad vil du søge efter?

Blog

Enormt potentiale for økonomisk vækst og større velstand ved brug af kunstig intelligens viser ny rapport

2 september, 2019

Enormt potentiale for økonomisk vækst og større velstand ved brug af kunstig intelligens viser ny rapport

Innovationsfonden har sammen med konsulentfirmaet McKinsey netop offentliggjort en ny rapport om brugen af kunstig intelligens i Danmark, der viser, at Danmark kan opnå gevinster på op til 35 milliarder kroner om året ved brug af kunstig intelligens.

Kunstig intelligens og maskinlæring har allerede sneget sig ind i vores dagligdag, og er i fuld gang med at forandre vores samfund og måde at leve på. I de kommende år kommer teknologien til at vende op og ned på, hvordan der leveres velfærd til borgerne, hvordan virksomheder agerer, og hvordan vi lever vores liv, potentielt med store økonomiske gevinster til følge.

Rapporten An AI Nation? Harnessing the opportunity of artificial intelligence in Denmark  konkluderer, at Danmark kan blive 35 milliarder kroner rigere hvert år frem til 2030 ved at satse langt mere ambitiøst på kunstig intelligens og forskning i teknologien. Beregningen viser Danmarks samlede potentiale for økonomisk vækst, og det er den maksimalt mulige stigning, der kan opnås, hvis brugen af kunstig intelligens breder sig ud i alle dele af både den offentlige sektor og hos private virksomheder i Danmark – store som små. Oveni kan der komme op til 9 milliarder kroner ekstra om året til velfærd og offentlig service i Danmark.

Danske virksomheder halter efter

I Danmark er det stadig et fåtal af danske virksomheder der for alvor har satset på at udnytte mulighederne i teknologien, og indtil videre har projekterne mere karakter af eksperimenteren end det reelt er projekter der er klar til drift. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er det særligt små og mellemstore virksomheder, der ikke er kommet i gang med at bruge kunstig intelligens og maskinlæring, og hvor der er brug for hjælp til at komme i gang og implementere kunstig intelligens.

Det store økonomiske potentiale ved brugen af kunstig intelligens ligger især i forbedringer i produktiviteten hos danske virksomheder og det offentlige i form af automatisering af arbejde samt udvikling af nye produkter og services, som skaber velstand og nye jobs. Men det kræver en målrettet indsats på flere områder for at indfri de potentielle gevinster.

Seks indsatsområder

Hvis Danmark skal lykkes med at få del i de store gevinster, kræver det Ifølge rapporten en målrettet indsats på følgende seks indsatsområder:

1.     Uddannelse af talenter, tiltrækning af udenlandsk talent og omskoling af eksisterende arbejdsstyrke

2.      Øget adgang til og brug af data

3.      Styrket forskningsmiljø inden for kunstig intelligens

4.      Hjælpe små og mellemstore virksomheder med implementering af kunstig intelligens

5.      Fremme offentlige og private investeringer i teknologien

6.      Internationalt samarbejde omkring standardiseringer, lovgivning og investeringer

Læs hovedkonklusionerne i rapporten på Innovationsfonden hjemmeside eller hent hele rapporten An AI Nation? Harnessing the opportunity of artificial intelligence in Denmark